Administrace dotací

2022

Financování sportovního prostředí je v současnosti ve velké míře zajišťováno prostřednictvím dotací od státu a veřejné správy.

S někdy nelehkou administrací dotací jsou připraveny pomáhat pracovníci našich kanceláří.

Neprováhejte žádnou z reálných možností o dotaci požádat. Hledejte optimální řešení s pracovníky ČUS.

Proces státních i krajských dotací s pracovníky odborných pracovišť České unie sportu nabízí:

Od roku 2022 vypisuje státní dotace Národní sportovní agentura.

Stěžejním programem pro sportovní kluby je program Můj klub, který vypisuje Národní sportovní agentura. V roce 2022 je alokace výzvy 1,6 mld. Kč. Žádost v tomto programu by neměl vynechat žádný klub, který realizuje pravidelnou sportovní činnost sportovců do 20 let.

Na každého takovéhoto sportovce je možné získat dotaci dle specifických kategorií cca od 600,- do 3 500,- Kč.

Sportovní klub vznikne na ustavujícím shromáždění spolku dle zákona 89/2012 Sb.

Sportovní klub musí být zapsán ve veřejném rejstříku spolků, viz legislativní služby. Celou formální agendu, včetně zpracování Stanov spolku, umí kompletně zajistit pracovníci našich kanceláří.

Členy spolků je potřeba zapsat do rejstříku sportu Národní sportovní agentury. Toto je snadno proveditelné prostřednictvím IS ČUS, kde mají sportovní kluby vedenou svou členskou základnu. Rejstřík je se systémem IS ČUS kompatibilní a reaguje na požadavky jednotlivých dotací. Nahrání do rejstříku sportu NSA zajistí naši pracovníci.

Jihočeský kraj vypisuje každoročně programy sportu. Dotace jsou vypisovány ve dvou vlnách.

Každý sportovní spolek si může nalézt aktivitu, na kterou by mohl dosáhnout na příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje. Podrobnosti a pomoc hledejte u pracovníků našich kanceláří, kteří Vás provedou i kompletním provedením žádostí. Potřebné administrativní podklady jsou podobné, jako u dotace Můj klub, tzn. zápis v rejstříku spolků a vedení účetnictví.

 

Podpora sportovních aktivit, 4 opatření s alokací 4,2 mil. Kč.

Opatření č. 1: Veřejně přístupné sportovní aktivity … 2 mil. Kč. Závěrečné vyúčtování do 14 dnů od termínu ukončení realizace, max. do 16. 1. 2023.

Opatření č. 2: Přebory Jihočeského kraje … 1 mil. Kč. Závěrečné vyúčtování do 14 dnů od termínu ukončení realizace, max. do max. do 16. 1. 2023.

Opatření č. 3: Aktivity sportovců se zdravotním postižením … 0,5 mil. Kč. Závěrečné vyúčtování do 14 dnů od termínu ukončení realizace projektu, max. do max. do 16. 1. 2023.

Opatření č. 4: Mezinárodní aktivity v oblasti sportu … 0,7 mil. Kč. Závěrečné vyúčtování do 14 dnů od termínu ukončení realizace projektu, max. do max. do 16. 1. 2023.

 

Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu, 2 opatření s alokací 5 mil. Kč.

Opatření č. 1: Pořadatelství významných aktivit celorepublikového nebo mezinárodního rozsahu na území Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu … 3,75 mil. Kč. Závěrečné vyúčtování do 1 měsíce od data ukončení realizace projektu, nejpozději do termínu uvedeném ve smlouvě, příp. do 14. 1. 2023.

Opatření č. 2: Reprezentace Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu na mezinárodní úrovni v ČR a v zahraniční … 1,25 mil. Kč. Závěrečné vyúčtování do 1 měsíce od data ukončení realizace projektu, nejpozději do termínu uvedeném ve smlouvě, příp. do 14. 1. 2023.

 

Podpora sportovní infrastruktury, 3 opatření s alokací 35,8 mil. Kč.

Opatření č. 1: Rekonstrukce a opravy tribun, oplocení a osvětlení venkovních sportovišť … 17 mil. Kč. Závěrečné vyúčtování nutno předložit do 14 dnů od data ukončení realizace projektu, max. do 31. 10. 2022.

Opatření č. 2: Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť … 13,8 mil. Kč. Závěrečné vyúčtování nutno předložit do 14 dnů od data ukončení realizace projektu, max. do 31. 10. 2022.

Opatření č. 3: Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí … 5 mil. Kč. Závěrečné vyúčtování nutno předložit do 14 dnů od data ukončení realizace projektu, max. do 31. 10. 2022.

 

 

2021

Financování sportovního prostředí je v současnosti ve velké míře zajišťováno prostřednictvím dotací od státu a veřejné správy.

S někdy nelehkou administrací dotací jsou připraveny pomáhat pracovníci našich kanceláří.

Neprováhejte žádnou z reálných možností o dotaci požádat. Hledejte optimální řešení s pracovníky ČUS.

Proces státních i krajských dotací s pracovníky odborných pracovišť České unie sportu nabízí:

Od roku 2021 vypisuje státní dotace Národní sportovní agentura.

Stěžejním programem pro sportovní kluby je program Můj klub, který vypisuje Národní sportovní agentura. V roce 2021 je alokace výzvy 1,5 mld. Kč. Žádost v tomto programu by neměl vynechat žádný klub, který realizuje pravidelnou sportovní činnost sportovců do 23 let.

Na každého takovéhoto sportovce je možné získat dotaci dle specifických kategorií cca od 600,- do 3 500,- Kč. Celková alokace programu je v roce 2021 1,5 mld. Kč.

Sportovní klub vznikne na ustavujícím shromáždění spolku dle zákona 89/2012 Sb.

Sportovní klub musí být zapsán ve veřejném rejstříku spolků, viz legislativní služby. Celou formální agendu, včetně zpracování Stanov spolku, umí kompletně zajistit pracovníci našich kanceláří.

Členy spolků je potřeba zapsat do rejstříku sportu Národní sportovní agentury. Toto je snadno proveditelné prostřednictvím IS ČUS, kde mají sportovní kluby vedenou svou členskou základnu. Rejstřík je se systémem IS ČUS kompatibilní a reaguje na požadavky jednotlivých dotací. Nahrání do rejstříku sportu NSA zajistí naši pracovníci.

Nejbližší dotační výzva Můj klub pro rok 2022 bude zveřejněna v počátku podzimu letošního roku. O jakoukoli pomoc, včetně kompletního zpracování se obracejte na naše kanceláře. Tyto pomohou také při vyúčtování dotace Můj klub 2021, kterou budeme provádět na přelomu let 2021 / 2022, nejpozději do 15. 2. 2022.

Provozovatelé sportovních zařízení žádají státní příspěvek prostřednictvím Národní sportovní agentury na provoz a údržbu. Zde je alokováno 400 mi. Kč.

Příspěvek je připraven pro sportovní kluby, které provozují sportoviště celoročně. S kompletní administrací pomohou kanceláře ČUS.

Nejbližší dotační výzva Provoz a údržba pro rok 2022 bude zveřejněna v podzimních měsících letošního roku. O jakoukoli pomoc, včetně kompletního zpracování se obracejte na naše kanceláře, které i zde pomohou při vlastním vyúčtování, které je nutno provést nejpozději do 15. 2. 2022.

Jihočeský kraj vypisuje každoročně programy sportu. Pro rok 2021 žádají sportovní subjekty o příspěvky v programech, pro které je připraveno 93 milionů Kč.

Každý sportovní spolek si může nalézt aktivitu, na kterou by mohl dosáhnout na příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje. Podrobnosti a pomoc hledejte u pracovníků našich kanceláří, kteří Vás provedou i kompletním provedením žádostí. Potřebné administrativní podklady jsou podobné, jako u dotace Můj klub, tzn. zápis v rejstříku spolků a vedení účetnictví.

Podpora sportu, 6 opatření s alokací 35 mil. Kč.

Opatření č. 1: Rekonstrukce a opravy objektů sportovišť a zázemí … 25 mil. Kč.

Závěrečné vyúčtování do 14 dnů od termínu ukončení realizace, max. do 29. 10. 2021.

Opatření č. 2: Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí … 6 mil. Kč.

Závěrečné vyúčtování do 14 dnů od termínu ukončení realizace, max. do 29. 10. 2021.

Opatření č. 3: Veřejně přístupné sportovní aktivity … 1,8 mil. Kč.

Závěrečné vyúčtování do 15 dnů od termínu ukončení realizace projektu, max. do 14. 1. 2022.

Opatření č. 4: Přebory Jihočeského kraje … 1,2 mil. Kč.

Závěrečné vyúčtování do 15 dnů od termínu ukončení realizace projektu, max. do 14. 1. 2022.

Opatření č. 5: Aktivity sportovců se zdravotním postižením … 0,3 mil. Kč

Závěrečné vyúčtování do 15 dnů od termínu ukončení realizace projektu, max. do 14. 1. 2022.

Opatření č. 6: Mezinárodní aktivity v oblasti sportu … 0,7 mil. Kč

Závěrečné vyúčtování do 15 dnů od termínu ukončení realizace projektu, max. do 14. 1. 2022.

Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu, 2 Opatření s alokací 3 mil. Kč.

Opatření č. 1: Pořadatelství významných aktivit celorepublikového nebo mezinárodního rozsahu na území Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu … 2,5 mil. Kč.

Závěrečné vyúčtování do 1 měsíce od data ukončení realizace projektu, nejpozději do termínu uvedeném ve smlouvě, u akcí s termínem realizace v prosinci 2021, končí možnost předložit vyúčtování 14. 1. 2022.

Opatření č. 2: Reprezentace Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu na mezinárodní úrovni v ČR a v zahraniční … 0,5 mil. Kč.

Závěrečné vyúčtování do 1 měsíce od data ukončení realizace projektu, nejpozději do termínu uvedeném ve smlouvě, u akcí s termínem realizace v prosinci 2021, končí možnost předložit vyúčtování 14. 1. 2022.

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 4 Opatření s alokací 50 mil. Kč.

Opatření č. 1: Sportovní činnost dětí a mládeže … 20 mil. Kč.

Závěrečné vyúčtování nutno předložit do 14 dnů od data ukončení realizace projektu, nejpozději

do 15. 7. 2022.

Opatření č. 2: Podpora výchovy talentované mládeže … 23 mil. Kč.

Závěrečné vyúčtování nutno předložit do 14 dnů od data ukončení realizace projektu, nejpozději

do 15. 7. 2022.

Opatření č. 3: Podpora výkonnostního sportu – kolektivní sporty … 6 mil. Kč.

Závěrečné vyúčtování nutno předložit do 14 dnů od data ukončení realizace projektu, nejpozději

do 15. 7. 2022.

Opatření č. 4: Podpora výkonnostního sportu – individuální sporty … 1 mil. Kč

Závěrečné vyúčtování nutno předložit do 14 dnů od data ukončení realizace projektu, nejpozději

do 15. 7. 2022.

Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS, 2 Opatření s alokací 5 mil. Kč.

Opatření č. 1: Podpora činnosti krajských sportovních svazů … 2 mil. Kč.

Opatření č. 2: Podpora činnosti České unie sportu … 3 mil. Kč

Vyúčtování všech programů sportu Jihočeského kraje je nutno provést a odevzdat nejpozději 14. 2. 2022. Případnou podporu naleznete u ekonomických pracovníků našich kanceláří ČUS.

NAŠI PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI