Krajská rada

Krajská rada zajišťuje úkoly organizace mezi valnými hromadami. Je volená na čtyři roky, volební období současným členům končí v roce 2021. Tvoří jí předseda, místopředsedové a členové za sportovní kluby a sportovní svazy. Sporty jsou rozděleny do samostatných volebních košů, jejichž zájmy v krajské radě reprezentuje 7 členů. Stejný počet zástupců mají i tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, rozdělené dle jednotlivých okresů.

NAŠI PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI