3. Sportovní hry seniorů

Sportovní hry seniorů se uskuteční v pondělí 19. září 2016 na atletickém stadionu T. J. Sokol. Hry pořádají vedle České unie sportu, Česká obec sokolská, Klub aktiv České Budějovice a Krajská Rada seniorů. Záštitu převzal vedle hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly, předseda Česká unie sportu Miroslav Jansta, starostka České obce sokolské Hana Moučková a Zdeněk Pernes předseda Rady seniorů ČR.

Do soutěží se mohou přihlašovat jednotlivci i celé kolektivy. 

Galerie.