Co je ČUS?

Jč KO ČUS je pobočným spolkem České unie sportu.. Sdružuje 32 krajských sportovních svazů a krajských sportovních komisí a 7 okresních sdružení v nichž vyvíjí svou činnost více jak 680 sportovních klubů, jejichž počet se v posledních letech dále zvyšuje. Jsme největším spolkem na jihu Čech.

Nejvyšším orgánem je valná hromada, tvořená zástupci krajských sportovních svazů a zástupci SK/TJ, která se schází 1x ročně. V období mezi valnými hromadami vykonává rozhodnutí valné hromady Krajská rada ČUS.

Posláním naší organizace je poskytování servisu celému sportovnímu prostředí v Jihočeském kraji, především krajským sportovním svazům a prostřednictvím okresních organizací také sportovním klubům.

Jihočeská krajská organizace ČUS je respektovanou stabilní organizací, hájící zájmy celého sportovního prostředí na jihu Čech bez ohledu na členství v České unii sportu. Toto umožňuje úzká spolupráce s Jihočeským krajem, díky jehož finanční pomoci můžeme realizovat některé projekty, které jsou nadstavbou běžné činnosti.

Jedná se především o databázi sportovních zařízení Jihočeského kraje, která má za cíl popsat veškerá sportoviště na území kraje, bez ohledu na vlastnictví a provozovatele.

Projekt Jižní Čechy sportují hodlá zachytit všechny akce pro sportující veřejnost a tím nabídnout ucelenou službu občanům našeho kraje i jeho návštěvníkům z řad turistů.

Velkou pozornost věnujeme vedle vlastního sportování též společenským akcím. Organizujeme vyhlašování nejúspěšnějších sportovců kraje i jednotlivých okresů.

Mezi nezastupitelné partnery naší sportovní organizace patří také nejdůležitější informační média, která nám pomáhají v propagaci sportu a zdravého způsobu života.

NAŠI PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI