Výkonný výbor OS ČUS Jindřichův Hradec, z.s. se sídlem  Jarošovská 743/II, 377 01 J. Hradec, IČO : 00456406, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, vložka L, oddíl 1438, tímto v souladu se Stanovami OS ČUS J. Hradec, z.s. svolává volební Valnou hromadu, která se uskuteční v úterý 14. května 2024 od 14,00 hodin v učebně č. 110 Fakulty managementu VŠE v J. Hradci.

Návrh programu jednání :

  1.  Zahájení
  2.  Schválení jednacího řádu
  3.  Schválení programu
  4.  Volba pracovního předsednictva a komisí
  5.   Zpráva o vývoji ČUS a zpráva o činnosti VV od minulé VH
  6.  Zpráva o hospodaření VV OS ČUS za r. 2023 a návrh rozpočtu na r. 2024
  7.  Zpráva revizní komise
  8.  Diskuse
  9.  Usnesení
  10.  Závěr

Účast jednoho zástupce z TJ/SK je bezpodmínečně nutná!