Národní sportovní agentura prodloužila termín příjmu žádostí výzev Můj klub 2023 a Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví do 30. 12. 2022 do 12.00 hodin.

Celý dodatek č. 3 NSA