Výkonný výbor OS ČUS Český Krumlov, z.s., se sídlem  Nemocniční 586, 381 01 Český Krumlov, IČO : 46622896, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, vložka L, oddíl 687, tímto v souladu se Stanovami OS ČUS Český Krumlov, z.s. svolává volební Valnou hromadu, která se uskuteční v úterý 17. května 2022 od 16,00 hodin, v jednacím sále Městského úřadu ve 3. patře.

P r o g r a m  navržený VV OS ČUS ČK :

 1. Zahájení, schválení programu, jednacího řádu a pracovního předsednictva VH
 2. Volba volební a mandátové komise
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Zpráva o činnosti OS ČUS ČK z.s. za uplynulé volební období
 5. Zpráva o hospodaření VV OS ČUS ČK za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
 6. Zpráva kontrolní komise VV OS ČUS ČK za rok 2021
 7. Volby : schválení  volebního řádu, odsouhlasení počtu členů VV a KK, představení kandidátů,  volba předsedy,  volba členů VV OS ČUS ČK, volba členů kontrolní komise
 8. Diskuze
 9. Schválení členských příspěvků na rok 2022
 10. Zpráva návrhové komise – návrh na usnesení VH OS ČUS ČK
 11. Závěr

Účast nutná !