Vážení sportovní přátelé.

Okresní Sdružení České Unie Sportu Strakonice, z.s. ve spolupráci s městem Vodňany a městem Strakonice pořádá anketu o nejlepší sportovce okresu Strakonice. Věřím, že i letos bude z čeho vybírat a pomůžete nám svými návrhy a tipy vybrat sportovce, kteří se svými úspěchy zasloužili o reprezentaci sebe, svého klubu i okresu Strakonice.

Tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, ale i jednotlivci mohou nominovat nejlepší sportovce a kolektiv, a to v kategoriích dospělých a mládeže. Nominaci je možno zasílat na anketním lístku ve tvaru: Jméno, klubová příslušnost, výčet úspěchů za uplynulý rok.                 

 Anketní lístek

Nominovat můžete v těchto kategoriích:

Jednotlivci (dospělí, mládež-do 18 let, navrhovaný sportovec musí působit v klubu okresu Strakonice), 

Kolektiv (dospělí, mládež navrhovaný kolektiv musí působit v klubu okresu Strakonice),

Handicapovaný sportovec, 

Akce roku, (významná sportovní akce, která proběhla v okresu Strakonice), 

Trenér roku, (trenér působící u sportovce nebo kolektivu v okresu Strakonice), 

Krajánek, (sportovci, kteří působí v zahraničí nebo sport provozují mimo okres Strakonice), 

 

Uzávěrka nominací proběhne 30.1.2024 a své návrhy můžete zasílat na e-mail osst@jck.cuscz.cz

Dále lze anketní lístky vhodit do schránky OS ČUS Strakonice na zimním stadionu.

Slavnostní vyhlášení proběhne ve čtvrtek 21. března 2024 od 17:00 hodin ve Městském kulturním středisku Vodňany na adrese Zeyerovy Sady 963.

 

Okresní Sdružení Česká Unie Sportu Strakonice, z.s.

Kašpar Stanislav a Kordíková Jana