Od čtvrtka 21. 10. 2021 je zpřístupněn funkční portál pro zadávání žádostí v programu Můj klub 2022, určený pro sportovní kluby, který je potřeba v tomto našem prostředí využít.

Tentokrát je program určen pro sportovce od 3 do 20 let, s minimálním počtem 10 sportovců. Kluby se nemusejí obávat formálních záležitostí spojených s podáním žádosti, jako jsou zápis ve spolkovém rejstříku, výpis z evidence skutečných majitelů, doklady o bezdlužnosti, samotná registrace u NSA či zadávání členské základny do rejstříku NSA. 

Veškerou tuto proceduru se sportovními kluby provedou naši profesionální pracovníci našich okresních kanceláří ČUS.

 

VÝZVA S DODATKEM