V Clarion Congress Hotelu České Budějovice proběhla ve čtvrtek 20. května za dodržení platných opatření vlády ČR a aktuálních hygienických podmínek volební Valná hromada Okresního sdružení České unie sportu České Budějovice z.s.

Mnozí z přítomných byli překvapeni rozhodnutím JUDr. Františka Vavrocha, dlouholetého předsedy Okresního sdružení, do Výkonného výboru již nekandidovat. Zástupci TJ/SK mu za jeho vynikající práci a přínos pro sport v okrese poděkovali mohutným potleskem.

Výkonný výbor OS ČUS ČB je devítičlenný. Do voleb se přihlásil stejný počet kandidátů. Volba proběhla dle Volebního řádu – tajně. Své posty obhájili stávající členové VV: PHDr. Petr Beníšek, Miroslav Doseděl, Jaroslav Hlásek, Přemysl Horák, Ing. Lenka Luňáčková, Jana Porkristlová, Eva Šmausová, nově zvolenými členy jsou: Libor Šolc, Ing. David Štojdl.

Do tříčlenné Kontrolní komise byli ze tří kandidátů zvoleni: Ing. Milan Hendrych, JUDr. Josef Hubáček, Ing. Václav Ondok.

Hned po skončení Valné hromady se poprvé sešel  nově zvolený Výkonný výbor, který si mezi sebou vybral svého předsedu a místopředsedu. Funkci předsedy pro další čtyři roky bude vykonávat Přemysl Horák a místopředsedou byl zvolen Jaroslav Hlásek.

Poprvé zasedla také Kontrolní komise, aby si určila svého předsedu. Byl jím zvolen JUDr. Josef Hubáček.