Národní sportovní agentura vypsala nové investiční výzvy v rámci programu Regionální sportovní infrastruktury.

V uvedených výzvách naleznete veškeré potřebné informace 18/2022 je určená sportovním klubům a 19/2022 obcím, městům a krajům.

 

Žádosti je možné podávat od 15. 9. 2022 do 12.00 hodin 16. 10. 2022.

 

VÝZVA PRO SPORTOVNÍ KLUBY                                                                          VÝZVA PRO OBCE, MĚSTA…