Okresní sdružení ČUS Jindřichův Hradec ve spolupráci s produkční a marketinkovou společností SPORT ACTION s.r.o připravuje vyhlášení nejlepších sportovců okresu Jindřichův Hradec (oblasti Jindřichohradecka, Dačicka a Třeboňska) za rok 2021.

Vyhlášení se uskuteční ve třech kategoriích:
1. kategorie mládež do 18 let, tj. ročník narození 2003 včetně – 10 jednotlivců
2. kategorie dospělí nad 18 let – 5 jednotlivců
3. sportovní kolektivy mládež do 18 let – 3 družstva
4. sportovní kolektivy dospělí nad 18 let – 3 družstva

Je potřeba aby předsedové TJ, SK, sportovní svazy a zodpovědní zástupci jiných sportovních organizací podali základní informace (v rozsahu dle přiložené tabulky) o navržených:
a) sportovcích
b) kolektivech

Tyto informace je nezbytné zaslat na OS ČUS v Jindřichově Hradci k rukám p. Jindřicha Švece nejpozději do pátku 31. 12. 2021.

Na později nahlášené sportovce a kolektivy nebude brán zřetel.

 

Na základě zaslaných nominací bude rozhodovat o pořadí tým odborníků, jehož složení bylo schváleno VV OS ČUS v J. Hradci dne 08. 09. 2021 ve „Statutu pro vyhlášení nejlepších sportovců okresu za rok 2021“.

Výsledky budou do konce měsíce ledna zpracovány a nejúspěšnější sportovci a kolektivy budou oceněni na slavnostním vyhlášení dne 03. března 2022 v Jindřichově Hradci. Vyhlášení se rovněž zúčastní pozvaní starostové měst, vybraní sponzoři a novináři.

 

ANKETNÍ LÍSTEK