Liga seniorů pokračuje dalším kolem, tentokráte v Českém Krumlově a to 15.9.2022 v 9.00 hodin. Všichni senioři kteří v den pořádání akce dosáhnou věku 60 let si mohou přijít aktivně užít dne a navázat přátelské kontakty seniorů z Jihočeského kraje, případně si vyměnit zkušenosti z organizování sportovních soutěží pro seniory, ale i ze života. Soutěží se v pěti kategoriích a to:

  1. Hod basketbalovým míčem na koš
  2. Běh na cca 30 metrů s tenisovým míčkem na tenisové raketě
  3. Střelba florbalovou hokejkou na florbalovou branku
  4. Hod kroužky na tyčku
  5. Hod šipkami do terče – elektronický terč na stojanu

Přihlášku a bližší informace dostanete na tel. čísle: 721 734 943 nebo na email: ck@jck.cuscz.cz