Po navýšení státní dotace, vyhlásila Národní sportovní agentura dotační program Provoz a údržba pro rok 2022 s alokací 385 000 000,- Kč. Elektronická verze je přístupná od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022 do 12 hodin. Žádosti mohou podávat sportovní spolky, které provozují sportovní zařízení minimálně od 1. 1. 2021.

Podstatné pro vyřizování administrativy je však skutečnost, že žádost musí být odeslána taktéž prostřednictvím datové schránky. Proto je nutné, aby si je žadatelé, pokud tuto doposud nemají, neprodleně pořídili.

Pro pomoc se žádostmi jsou znovu připraveny naše kanceláře ČUS. Zajistí i výpisy z evidence skutečných majitelů, které nesmí být starší 3 měsíců.

 

ZNĚNÍ CELÉ VÝZVY