Město Písek, odbor školství a kultury vyhlásilo “Výzvu k podání žádostí o dotaci pro sportovní organizace na rok 2022” dle čl. III. a) činnost a III. b) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost. Finanční prostředky jsou alokovány ve výši 3 520 000 Kč dle čl. III. a) a ve výši 4 600 000 Kč dle čl. III. b)a byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2022. Žádosti o dotaci dle čl. III. a) a II. b) je možné podávat od 3.1. do 14.1.2022 (včetně). Žádost bude posuzována dle Zásad, které jsou k dispozici na webových stránkách www.granty-pisek.cz kde naleznete i vzory žádostí – elektronické formuláře na rok 2022. Kancelář OS ČUS Písek je připravena Vám pomoci!