Národní sportovní agentura vydala dodatky k výzvám Můj klub a Provoz a údržba 2022. U provozu a údržby se jedná o snížení poměru výpočtu dotace z důvodu převisu alokace žádostí. V programu Můj klub 2022 agentura zásadně změnila podmínku oprávněných žadatelů, kdy oproti původnímu znění mohou požadovat dotaci pouze kluby, které žádaly dotaci již v prvním kole a byly agenturou z procesních důvodů odmítnuty.

Legislativní oddělení ČUS připravilo pro tyto kluby vzor sdělení, které doporučuje NSA zaslat.

 

VÝZVA PROVOZ A ÚDRŽBA                     MŮJ KLUB 2022                    VZOR SDĚLENÍ NSA

               MŮJ KLUB 2022 – dodatek č. 3