Výkladové stanovisko s účinností k 1. 11. 2021. V návaznosti na uvedené mimořádné opatření MZČR došlo k úpravě omezení souvisejících se sportem ve dvou oblastech. Jedná se o změnu ve stanovení hranice věku pro účely prokazování bezinfekčnosti z 6 na 12 let a změna doby platnosti RT-PCR testu ze 7 dní na 72 hodin a rychlého antigenního testu ze 72 na 24 hodin. 

Celé výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny zde.