Ode dneška tj. 17. 1 . 2023 jsou spuštěné dotace Jihočeského kraje. Konec příjmu žádostí bude v úterý 31. 1. 2023 ve 12:00 hodin. Žádosti se podávají pouze elektronicky prostřednictvím Portálu občana Jihočeského kraje.  Velmi důležitou změnou je i povinnost podepsat žádost elektronickým podpisem.

 

DOTACE NA REPREZENTACI JIHOČESKÉHO KRAJE V OBLASTI VĚDY, MLÁDEŽE A SPORTU

PODPORA SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY